Wat is bouwhistorisch onderzoek?

Bouwhistorie is de bouw-, verbouw- en gebruiksgeschiedenis van een bouwwerk. 

Bouwhistorisch onderzoek is het zoeken naar alle relevante gegevens over een bouwwerk en het analyseren en interpreteren daarvan. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een bouwhistoricus. Op basis van de informatie over de bouwmassa, de toegepaste constructies, gebruikte materialen en interieurafwerkingen wordt de bouw- en gebruiksgeschiedenis  gereconstrueerd.

Bouwhistorisch onderzoek dient een objectief beeld op te leveren van de historische waarden van een pand of object gerelateerd aan de omgeving waarin het staat. Dit wordt aangegeven in een waardestelling of monumentenwaardering. Daarnaast levert het onderzoek in rapportvorm een naslagwerk en informatiebron op over de plaatselijke geschiedenis en algemene kennis van ons gebouwd erfgoed.

Bouwhistorisch onderzoek wordt toegepast bij het vaststellen van de monumentenwaardering, de voorbereiding en uitvoering van restauraties, planbeoordeling bij vergunningsprocedures en subsidie-aanvragen.