Documenteren

 

P.C. Meijers I Bouwhistorie I Restauratie verzorgt het inmeten, onderzoeken, documenteren en beschrijven van historische objecten. Ook het opstellen van redengevende omschrijvingen behoort tot de activiteiten.

Bouwhistorische documentatie
Voor of tijdens de uitvoering van projecten kunnen cultuurhistorisch waardevolle onderdelen onderzocht of gedocumenteerd worden. De opnamen en onderzoeks- gegevens worden uitgewerkt in overzichtelijke rapportages en/of tekeningen. 
 
Redengevende omschrijvingen
Voor het aanwijzen van van gemeentelijke monumenten of beschermen van historische objecten worden redengevende omschrijvingen opgesteld. Hierin staan de monumentale waarden en historische gegevens van een object weergegeven. Deze beschrijvingen kunnen variëren van een enkel A-4 met toelichtende foto's, een fotorapportage of een complete beschrijving inclusief onderzoeksgegevens.