Terug naar overzicht

Villa Allegonda te Katwijk

Voorblad stripplan

Van Villa Allegonda op de boulevard van Katwijk is door ons bouwhistorisch onderzoek verricht en restauratieadvies gegeven.
Villa Allegonda is een ontwerp van architect J.J.P. Oud en wordt gezien als een prototype van de architectuurstroom Het Nieuwe Bouwen. Opgezet als een particuliere villa aan het begin van de twintigste eeuw ontwierp Oud in 1917 een kubistisch vormgegeven woonhuis. Tot 1936 bracht Oud nog verschillende wijzigingen en uitbreidingen aan, allemaal in de strak vormgegeven bouwstijl. Sinds 1957 was het pand in gebruik als hotel waarbij de oorspronkelijk opzet van de villa door alle wijzigingen en aanvullingen nauwelijks nog afleesbaar was.
Het bouwhistorisch onderzoek was gericht op de ontwerpen van J.J.P Oud en de nog aanwezige monumentale waarden. Ten behoeve van het onderzoek is een zogenaamd stripplan opgezet en voor het bouwplan is een toelichting geschreven waarin de consequenties voor de monumentale waarden staan aangegeven.

Voorblad stripplan Voorblad rapportage

Voorblad stripplan