Terug naar overzicht

Veurseweg 350 te Voorschoten

Voorblad rapportage aanvullende onderzoek

Van de zogenaamde Grenshoeve, Veurseweg 350 te Voorschoten is aanvullend bouwhistorisch onderzoek verricht. Doel van het onderzoek was het inzichtelijk maken van de historische vloerconstructies. Ten behoeve van de restauratie en herbestemming van de boerderij zijn de consequenties van het bouwplan voor de cultuurhistorische waarden beschreven.

Voorblad rapportage aanvullende onderzoek Voorblad rapportage toelichting

Voorblad rapportage aanvullende onderzoek