Terug naar overzicht

Voormalig stadhuis Rijswijk

Voorblad rapportage

In opdracht van de gemeente Rijswijk zijn de cultuurhistorische kwaliteiten van het voormalige stadhuis aan de Generaal Spoorlaan 2 in beeld gebracht. Doel van het onderzoek was de cultuurhistorische waarden inzichtelijk te maken en aan te geven welke onderdelen van het gebouw leidend zijn voor deze waarden. Mede op basis van de rapportage is de gemeente een onderzoek gestart naar mogelijke herbestemming van het gebouw.

Download hier een deel van het rapport
Voorblad rapportage

Voorblad rapportage