Terug naar overzicht

Zesstedenweg 227 te Grootebroek

Zesstedenweg 227

Vanaf 2007 wordt het pand Zesstedenweg 227 te Grootebroek door de Historische Vereniging Oud Stedebroec gerestaureerd. Het pand is gemeentelijk monument en wordt deels gereconstrueerd naar de situatie van begin 20e eeuw. De restauratie wordt in fasen uitgevoerd door een vast team vrijwilligers. P.C. Meijers verzorgt begeleiding van de werkzaamheden en adviseert over de cultuurhistorische aspecten bij de reconstructie en restauratie.

Zesstedenweg 227

Zesstedenweg 227