Terug naar overzicht

Erkend bouwhistoricus BNB

Logo Bond van Nederlandse Bouwhistorici

Sinds 12 november 2012 is Pieter Meijers erkend bouwhistoricus - BNB

Het lidmaatschap van de Bond van Nederlandse Bouwhistorici is uitsluitend voorbehouden aan diegenen die voldoen aan de kennis, capaciteiten en vaardigheden zoals vastgelegd in de kwaliteitscriteria van de Bond.
Voor meer informatie over de Bond en het kwaliteitsregister verwijzen wij naar www.bouwhistorici.nl

Logo Bond van Nederlandse Bouwhistorici

Logo Bond van Nederlandse Bouwhistorici