Terug naar overzicht

Historische winkelpuien binnenstad Leiden

Voorblad referentiekader

In opdracht van de gemeente Leiden is een inventarisatie gemaakt van historische winkelpuien in de binnenstad. Van ca. 100 winkelpuien is vervolgens een bouwhistorische analyse opgesteld. Hierin is de bouwgeschiedenis van de winkelpui beschreven en zijn de nog aanwezige monumentale waarden vastgesteld. Voor elke pui zijn uitgangspunten voor opwaardering gegeven, gebaseerd op de historische gegevens. 

Voorblad referentiekader

Voorblad referentiekader