Terug naar overzicht

Voormalig gymnastieklokaal, Breestraat 66, Leiden

Interieur

Het voormalig gymnastieklokaal van de vroegere Meisjesschool der 2e klasse in de Breestraat is gedocumteerd. Het pand is gesloopt in verband met de uitbreiding van de stadsgehoorzaal.

Het lokaal is gelijktijdig met het schoolgebouw in de Breestraat in 1887 gebouwd in Neo-renaissancestijl naar ontwerp van D.E.C. Knuttel.

Het is opgebouwd met een draagconstructie van enkelvoudige hangwerkspanten op muurstijlen met korbelen en sleutelstukken. De spantconstructies en ook de gevelkozijnen, lambriseringen en overige afwerkingen zijn voorzien van profileringen.
Alle onderdelen inclusief verbindingen en afwerkingen zijn ingemeten en uitgetekend.

Interieur Ontwerp 1887 Plattegrond 1887 Sleutelstuk Voorgevel Kapiteel Metselwerk achtergevel Hangspanten

Interieur