Terug naar overzicht

Oude Singel 184, Leiden

Oude Singel 184

Oude Singel 184 te Leiden is een pand dat zich bevindt in de stadsuitbreiding van 1611 aan de noordzijde van de stad in het toenmalige stadsbon Sijloord.

Het pand is gebouwd samen met 9 gelijksoortige woningen door stadsmeestermetselaar Hendrick Cornelisz. Van Bilderbeeck en timmerman Pieter Gerritz. Van der Speck. De klok- of trapgevel is gewijzigd naar de huidige lijstgevel met in de loop der tijd verschillende type raamvensters. Het pand was voorzien van een monumentale stoep.

De structuur, spiltrap en kapconstructie van dit vroeg 17e- eeuwse pand zijn bewaard gebleven. Het woonhuis en bijbehorend achterhuis zijn al bijna 400 jaar particulier bewoond.

Download hier een deel van het rapport
Oude Singel 184 Gevels Oude Singel circa 1900 Voorkamer eerste verdieping Leidse klos Schouwconsole Oud behang Korbeelstel Spiltrap

Oude Singel 184