Restauratie

Restaureren is niet alleen het technisch weer in goede staat brengen van een gebouw of object. Het herkennen en het behouden van oorspronkelijke onderdelen en historische waarden behoort hier ook bij. Op een verantwoorde wijze inpassen van nieuwe elementen of een gebouw geschikt maken voor gewijzigd gebruik met behoud van karakter en structuur is essentieel bij restaureren. Een restauratie kent dus technische, architectonische en bouwhistorische aspecten. 
P.C. Meijers - Bouwhistorie & Restauratie verzorgt alle voorbereidende, begeleidende en nakomende werkzaamheden van een restauratie.